Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze wandel- en fietsroutes, en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij hiervoor hebben verzameld.

Website

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van website https://tegelroutebronckhorst.nl/.

Wij stellen gegevens van websitebezoekers niet voor commerciĆ«le doelstellingen ter beschikking aan derden. 

De partijen waar wij onze webhosting- en emaildiensten afnemen mogen uw gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten.
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze website/dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

In voorkomende gevallen kan Stichting Tegelroutes Bronckhorst op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van verzamelde gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen.